Shoppingpc.net

วางระบบจอมอนิเตอร์จอทัชสกรีนห้องสมุด

โทรสอบถาม
฿0.00
บริการออกแบบวางระบบห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ E-book Library ราคา ประหยัด
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : บริการวางระบบ
  • รหัสสินค้า : 001569

รายละเอียดสินค้า วางระบบจอมอนิเตอร์จอทัชสกรีนห้องสมุด

บริการออกแบบวางระบบห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ E-book Library ราคา ประหยัด

0Q83Dx.jpg [750x542px] ฝากรูป

owKMcJ.jpg [640x541px] ฝากรูป

h6YCZa.JPG [640x480px] ฝากรูป

286Dib.jpg [389x384px] ฝากรูป

iTJfoF.jpg [553x492px] ฝากรูป

mLwPxk.JPG [724x591px] ฝากรูป

ECbvKw.jpg [556x507px] ฝากรูป

 

    

 
ห้องสมุดดิจิทัลเกิดขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารนิเทศทำให้ข้อมูลที่ เคยอยู่ในรูปสิ่งพิมพ์ที่จัดเก็บไว้ให้บริการในอาคารห้องสมุด เปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยเรียกข้อมูลที่จัดเก็บนี้ว่า ข้อมูลดิจิทัล ซึ่งข้อมูลดิจิทัลนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดการเทคโนโลยีสารนิเทศทั้ง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ห้องสมุดดิจิทัล เป็นห้องสมุดแห่งอนาคตและมีหน้าที่ในการสนองตอบผู้ให้และสร้างความพึ่งพอใจ ให้หับผู้ใช้ ห้องสมุดดิจิทัลให้สารนิเทศได้ทุกเวลาและในทุกที่ที่ต้องการ และต่างก็มีความพยายามในการทำให้ผู้ใช้รู้สึกมีความพอใจที่เข้ามาใช้ระบบแต่ ก็พิจารณาการใช้ระบบของผู้ใช้ไปพร้อมๆกันด้วย
 
• มีเครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศในห้องสมุด หรือค้นบนเครือข่าย และในลักษณะ Web Online Catalog หรือ Web OPAC สามารถสืบค้นได้ทั้งเนื้อหา (Content) และผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม และสื่อประสมได้ทำให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้นในการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ
 
• ช่วยเพิ่มความสามารถในการค้นคืนสารสนเทศ โดยผู้ใช้สามารถค้นคืนสารสนเทศทั้งในลักษณะของเอกสารฉบับเต็ม (Full text) และเมทาดาทา (Metadata) ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาของเอกสารได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 
• เพิ่มความสามารถในการจัดส่งเอกสาร ทั้งในด้านรูปแบบและความเร็วในการจัดส่ง โดยผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบในการจัดส่งเอกสารดิจิทัลได้หลายวิธี • ช่วยลดขนาดของพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร
 
 
BXlI3a.jpg [400x200px] ฝากรูป
 
 
ความสำคัญของห้องสมุดดิจิทัล
 
1. เพื่อสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต (Life long learning)
 
2. เป็นแหล่งรวมของเนื้อหาของทุกสาขาวิชา สื่อเนื้อหาต่างๆ ที่สร้างโดยองค์กรทุกรูปแบบ
 
3. เข้าถึงโดยไม่จำกัดลักษณะทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นอายุ เชื้อชาติ การศึกษาหรือแม้แต่สถานภาพในสังคม
 
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล
 
1. ห้องสมุดดิจิตอลมีการผสมผสานการให้บริการข้อมูลจากสื่อทุกประเภทและรูปแบบ
 
2. ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลมีหลายรูปแบบ ได้แก่
• ข้อมูลที่แปลงมาจากสิ่งพิมพ์ ที่สร้างขึ้นใหม่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลอยู่ในรูปแบบซีดีรอม
• ข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
• หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
• ฐานข้อมูลออนไลน์ คำที่มีความหมายที่ใกล้เคียง ห้องสมุดเสมือน (Virtual Library)
• ห้องสมุดที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ตอบโต้กับผู้ใช้ โดยการจำลองสภาพของสิ่งที่มีอยู่ในห้องสมุดไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
• เป็นการทำงานของคอมพิวเตอร์ การใช้ภาพ และระบบมัลติมีเดีย เพื่อให้ได้ภาพเสมือนจริง ห้องสมุดอิเล็กทรอนิส์ (Electronic Library)
• เป็นแหล่งความรู้ที่บันทุกข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและให้ บริการสารสนเทศทางอิเล็กหรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ห้องสมุดผสมหลายสื่อ (Hybrid Library)
• เป็นห้องสมุดยุคใหม่ที่ผสมผสานการจัดการสื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็อกทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัติโนมัติค้นหา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้น
 
 
สนใจติดต่อ บริษัท ช็อปปิ้งพีซี จำกัด 2521/43 อาคารชอปปิ้งพีซี ถนน ลาดพร้าว กรุงเทพ 10310
 
โทร. 029330022 , 081-3189844
 
www.shoppingpc.net
www.shoppingic.com