Shoppingpc.net

ป้ายไฟวิ่ง ป้ายตัวอักษร LED

LED Display สำหรับงานประชาสัมพันธ์, งานโฆษณา, ป้าย LED  

ได้แก่ สินค้า LED display, ป้าย แสดงข้อความ LED, LED board, ป้ายไฟวิ่ง, ป้ายโฆษณา LED, นาฬิกา LED, ไฟวิ่ง LED, Sign LED, บอร์ด LED มีทั้งภายใน อาคาร และ ใช้ภายนอกอาคาร
LED Display ควบคุมการผลิตใน โรงงานอุตสาหกรรม 
ได้แก่ สินค้า Production Target Board, Industrial Production Displays, Production Scoreboards, Andon boards, Andon system, Electronics Displays, LED Board, LED Counter, LED Timer
Production real time monitoring system
Production Real Time Monitoring System (PMS)
คือระบบที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับทุกอุตสาหกรรมที่มีการนับหรือควบคุมการผลิต เพื่อลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการ ผลิตหรือการนับ เพิ่มความสามารถในการควบคุมการผลิตและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร แสดงผลการผลิตเป็นแบบเวลา จริง (REALTIME) รองรับระบบการผลิตแบบ TPS(TOYOTA PRODUCTION SYSTEM) หรือ Lean Manufacturing
PMS ยังมีระบบเตือนเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในกระบวนการผลิตเพื่อแสดงจุดที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ ทำให้ผู้ควบ คุมงานสามารถตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาได้ทันที ลดการสูญเสียซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และสายการ ผลิตจำนวนมาก โดยสามารถต่อพ่วงเข้ากับระบบ NETWORK(RS 485) ได้ทันที 
PMS เป็นระบบที่ตอบสนองทุกความต้องการของการจัดการเกี่ยวกับการผลิตสำหรับพนักงานในสายการผลิตทั้งหมด ซึ่ง PMS ได้กลาย เป็นส่วนที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่าง ผู้จัดการ ซูเปอร์ไวเซอร์ และผู้ปฏิบัติงาน โดยหลักการนี้สามารถใช้เพื่อเป็น ประโยชน์สำหรับสถานประกอบการที่อยู่ในระบบ ISO 1400, ISO 9001 หรือ TQC ได้เป็นอย่างดี
Quality Control Solutions
นอกจากเหลือไปจาก ระบบ PRODUCTION REAL TIME MONITORING SYSTEM (PMS) ทางบริษัทยังมี Solutions ในด้านการ QC งานในสายการผลิต, การตรวจเช็ค และ บันทึก Defect ต่างๆ เข้าสู่เครื่อง Computer และ สามารถนำไปแสดงผลตามจุดต่างๆที่ต้องการ หรือ ผ่านหน้าจอ Plasma Screens
Reduce Machine Downtime Solutions
เป็น Solutions ที่ตอบสนองความต้องการสำหรับ โรงงานที่ ต้องการลดเวลาการหยุดทำ งานของเครื่องจักร ด้วยระบบในการตรวจจับ และ แจ้งเตือนไปยัง เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขภายในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมทั้ง ทำการบันทึก เหตุการณ์ ต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น เวลาที่เครื่องจักรหยุด, เวลาที่ระบบทำการ Request แจ้งปัญหา, เวลา ที่ฝ่ายซ่อมบำรุงมาถึง, เวลาที่ใช้ในการซ่อมบำรุง ทำการบันทึกลง Computer เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงต่อไป
LED Display สำหรับงาน Automation, PLC
ลูกค้าที่เป็น บริษัท พัฒนาระบบ Automation สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการนำค่าจากเครื่องจักร, จาก PLC หรือ Computer ขึ้นมาแสดงผลบน LED บอร์ด บริษัทรับผลิต LED Display ตามความต้องการของท่าน โดยมีตัวอย่าง Sample Protocol ในการส่งค่ามาแสดงที่ LED Board ของเรา รวมทั้ง Sample Source code ให้ลูกค้าทุกโครงการ

รูปแบบป้ายที่จำหน่าย สามารถสั่งผลิตตามความต้องการได้

สนใจติดต่อบริษัท ชอปปิ้งพีซี ดอทเน็ต จำกัด

โทร ... 02-933-0022 , 081-318-9844
แสดง 1-2 จาก 2 รายการ